აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2004 წელი

განკარგულება N28 31.12 -  ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად მაია მეფარიშვილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N27 20.12 - საოლქო საარჩევნო კომისიის ბეჭდების სახეების დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N26 20.12 - ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ირმა ბერიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N25 20.12 - ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად იზოლდა ბარამიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N24 09.12 - ხულოს #84/12 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად გივი ქედელიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N23 09.12 - ხულოს #84/12 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად რუსლან აბულაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N22 09.12 - ხულოს #84/11 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ელდარ აბაშიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N21 09.12 - ხულოს #84/11 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ავთანდილ ბოლქვაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N20 09.12 - შუახევის #82/10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ბადრი მიქელაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N19 09.12 - შუახევის #82/10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ზებურ მამულაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N18 09.12 -  შუახევის #82/9 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ელზა ველიაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N17 09.12 - შუახევის #82/9 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნუგზარ დავითაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N16 09.12 -  ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად როინ ბოლქვაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N15 09.12 -  ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ვახტანგ თავდგირიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N14 09.12 - ქედის #80/7 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად როზა მახაჭაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N13 09.12 - ქედის #80/7 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ია ბარამიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N12 09.12 - ხელვაჩაურის  #83/6 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ილია ცხადაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N11 09.12 - ხელვაჩაურის  #83/6 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად  რევაზ თურმანიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N10 09.12 - ხელვაჩაურის #83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ლარისა ყურშუბაძის  არჩევის შესახებ

განკარგულება N9 09.12 - ხელვაჩაურის #83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად სოფიო ლაკიას არჩევის შესახებ 

განკარგულება N8 09.12 - ქობულეთის #81/4 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ემზარ  ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N7 09.12 - ქობულეთის #81/4 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად დავით გორგილაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N6 09.12 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ირაკლი წულუკიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N5 09.12 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად სოფიკო ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N4 09.12 - ბათუმის #79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად მაია ფირცხალაიშვილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N3 09.12 - ბათუმის #79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნათია ფირცხალაიშვილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N2 09.12 - ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნანი ჩაუშბას არჩევის შესახებ 

განკარგულება N1 09.12 -  ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნანა ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ 


განკარგულება N56 26.07 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის ქეთევან ჯიქიას არჩევის შესახებ 

განკარგულება N55 27.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში შემოსული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების  დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზებ 

განკარგულება N54 27.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N53 27.06 - #84/12 ხულოს საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #84/12 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N52 27.06 - #84/11 ხულოს საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #84/11 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N51 27.06 - #82/10 შუახევის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #82/10 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N50 27.06 - #82/9 შუახევის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #82/9 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N49 27.06 - #80/8 ქედის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #80/8 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N48 27.06 - #80/7 ქედის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #80/7 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N47 27.06 - #83/6 ხელვაჩაურის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #83/6 ხელვაჩაურის  საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N46 27.06 - #83/5 ხელვაჩაურის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #83/5 ხელვაჩაურის  საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N45 27.06 - #81/4 ქობულეთის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #81/4 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N44 27.06 - #81/3 ქობულეთის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #81/3 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N43 27.06 - #79/2 ბათუმის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #79/2 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N42 27.06 - #79/1 ბათუმის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #79/1 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N41 16.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის სპეციალური ჯგუფების შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N40 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიების ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N39 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო”-ს რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N38 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელთა ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N37 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,ბრიტანეთ-ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფი”-ს რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N36 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის პროპორციული საარჩევნო სისტემის ბიულეტენის ტექსტის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N35 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის ბიულეტენების ტექსტების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N34 12.06 - საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის ნ. ზოიძის 2004 წლის 12 ივნისის საჩივარში მითითებული მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N33 12.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებში მონაწილე პარტიების/საარჩევნო ბლოკების რიგითობის დასადგენად გამართული კენჭისყრის შედეგების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N32 12.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N31 11.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის "OSCE" რეგისტრაციის შესახებ 

განკარგულება N30 11.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციისათვის ,,ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია” რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N29 11.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის “IFES Limited” რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N28 11.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისას საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რიგითობის განსაზღვრის წესის შესახებ

განკარგულება N27 11.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N26 10.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "ახალგაზრდები ახალი საქართველოსათვის" რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N25 10.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N24 09.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია “IRI” რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N23 09.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "ახალგაზრდული კავშირი "ინიციატივა"რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N22 09.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "თავისუფლების ინსტიტუტი" რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N21 07.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2004 წლის 6 ივნისის #18 განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

განკარგულება N20 07.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,ახალგაზრდული საზოგადოება ,,თაობა”-ს რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N19 06.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი ორგანიზაცია ,,ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია”-სთვის რეგისტრაციაში გატარებაზე უარის თქმის თაობაზე

განკარგულება N18 06.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის გურამ გოგიტიძის მიმართ აღმკვეთი ღონისძიების გამოყენების შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორის წარდგინების თაობაზე

განკარგულება N17 05.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი  ორგანიზაცია ,,ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფალთა კონგრესის” რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N16 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პარტიის/ბლოკის ან საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატის მხარდამჭერთა სიების შემოწმების წესის განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N15 04.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N14 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია "საქართველოს პროფესიული კავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანების" რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N13 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებ"-ის რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N12 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,NDI’’-ს რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N11 03.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N10 02.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N9 01.06 - საუბნო საარჩევნო კომისიების ბეჭდის სახის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N8 29.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N7 28.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიების შექმნის თაობაზე

განკარგულება N6 28.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N5 28.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N4 27.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N3³ 26.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის უფროსის გელა კუჭაშვილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3² 26.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის გუგული დუაძის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3¹ 26.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის გიზო მჭედლიძის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3 26.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N2 26.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნების  ძირითადი საარჩევნო ღონისძიებების გრაფიკის დამტკიცების  თაობაზე

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016