აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2024 წელი

განკარგულება N5 22.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ლოგოს დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 22.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2025 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 28.03 დანართი - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ბეჭდისა და შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 28.03 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნოს კომისიის ლოგოს შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N1 15.03 - სპეციალური კომისიის შექმნის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016