აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

-

14 ივნისი 2024

უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ მონაწილეობა მიიღო ფორუმში, რომელიც საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით გამართა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ,,ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის”.
11 ივნისი 2024
უსკოს წარმომადგენლები 9 ივნისს ბულგარეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე ევროპარლამენტისა და ბულგარეთის პარლამენტის არჩევნებს დააკვირდნენ.
04 ივნისი 2024

უმაღლესი საარჩევნო კომისია აქტიურად განაგრძობს აჭარის რეგიონში ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩატარებას.
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016