აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2016 წელი

განკარგულება N72 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ 

განკარგულება N71 05.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“ წარმომადგენლის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N70 28.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“ პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატების საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N69 21.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“ წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N68 15.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  

განკარგულება N67 15.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N66 15.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N65 15.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 

განკარგულება N64 15.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ირაკლი ალასანია - თავისუფალი დემოკრატები“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N63 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის საარჩევნო  რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 

განკარგულება N62 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი -  საქართველოს  პატრიოტთა ალიანსი“ პარტიული სიის  რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N61 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების საარჩევნო  რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 

განკარგულება N60 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ეროვნული ფორუმი“  პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N59 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების საარჩევნო  რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 

განკარგულება N58 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი „ჩვენები - სახალხო პარტია“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N57 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი „თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი სამშობლო“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N56 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N55 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N54 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 

განკარგულება N53 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N52 14.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „დავით თევზაძე - საქართველოს მშვიდობისათვის“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ  

განკარგულება N51 12.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის  „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“  პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N50 12.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „მურმან დუმბაძე - მედეა ვასაძე - ემსახურე საქართველოს“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N49 12.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია“ პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N48 12.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ჩვენები - სახალხო პარტია“  წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N47 09.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო“ და მისი  წარმომადგენლის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N46 09.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „სახალხო ხელისუფლება“ და მისი  წარმომადგენლის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N45 09.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „ახალი პოლიტიკური ცენტრი -  გირჩი“ და მისი  წარმომადგენლის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N44 09.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის  „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი,  პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე - მემარცხენე ალიანსი“ და მისი  წარმომადგენლის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N43 09.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „საქართველო“ და მისი  წარმომადგენლის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N42 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია“ წარმომადგენლის რეგისტრაციაში  გატარების შესახებ

განკარგულება N41 03.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „კვარაცხელია - სოციალისტური  საქართველო“ და მისი წარმომადგენლის საარჩევნო  რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N40 03.09 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 12 აგვისტოს N20 განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

განკარგულება N39 31.08 - საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N38 31.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „კვარაცხელია - სოციალისტური საქართველო“  და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N37 30.08 - საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N36 30.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა“ და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N35 30.08 - საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N34 30.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „ჩვენები - სახალხო პარტია“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N33 30.08 - საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 

განკარგულება N32 30.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი სამშობლო“ და მისი წარმომადგენლების რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N31 28.08 -  საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიების წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N30 28.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკის „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N29 22.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N28 20.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N27 19.08 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 24 ივლისის N3 განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

განკარგულება N26 14.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N25 14.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N24 14.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N23 14.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N22 13.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N21 13.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N20 12.08აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N19 12.08აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N18 12.08აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N17 12.08აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N16 12.08აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N15 11.08აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N14 11.08აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N13 10.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N12 10.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N11 10.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N10 08.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N9 08.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N8 07.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N7 07.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N6 06.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N5 05.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N4 25.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N3 24.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N2 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N1 10.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პარტიისა და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016