აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2005 წელი

განკარგულება N1011 22.12 - ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის“ პარტიული სიიდან ვ. ბერიძის ამოღების შესახებ 

განკარგულება N60 06.10 - ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პაატა ადამიას დანიშვნის შესახებ 

განკარგულება N55 01.10 - ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ასლან ჩავლეიშვილის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N45 01.07 - ხელვაჩაურის #83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თეიმურაზ კობახიძის  დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N44 01.07 - ხელვაჩაურის #83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ნაზი ბერიძის განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N31 27.06 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის გიზო მჭედლიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N28 01.06 - ბათუმის #79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ მარიამ ჯინჭარაძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N27 01.06 - ბათუმის #79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიხეილ ხაჟომიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N21 06.04 - ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ასლან ჩავლეიშვილის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N20 06.04 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N19 05.04 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის  ნანული თხილაიშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N17 31.03 - "საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის სამსახურებლივი ინსტრუქციის” დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N15 23.03 - ქედის #80/7 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ირაკლი აბულაძის განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N13 11.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის  პირველი სხდომის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N12 07.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ რუსუდან დვალაძის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N11 01.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის დოდო ნინიძის განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N10 01.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის სოფიო შაქარიშვილის განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N09 01.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ნინო ჩხაიძის განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N08 01.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის სოფიო ჯინჭარაძის განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N07 01.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი წულუკიძის განთავისუფლების შესახებ

განკარგულება N06 01.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მამუკა წულუკიძის განთავისუფლების შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016